บ้านเซินเหนือ อำเภอภูผาม่าน

บ้านเซินเหนือ อำเภอภูผาม่าน

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจะอยู่ภายในวัดเฉลียงทอง บ้านเซินเหนือ จะเป็นจุดพักสำหรับนักท่องเที่ยว ก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดท่องเที่่ยวภายในชุมชน มีรายละเอียดการเดินทาง ดังนี้ 1. ใส่บาตรข้าวเหนียว 2. ไหว้หลวงปู่ลี พระเกจิ ที่เคารพ บูชาของชาวชุมชน ขอพรก่อนท่องเที่ยวอำเภอภูผาม่านให้มีความสุข ภายในวัดเฉลียงทอง 3. เช็คอินที่ต้นเฉลียงทอง ซึ่งเป็นต้นไม้ตำนานแห่งเมืองภูผาม่าน และเป็นรุกขมรดกทางวัฒนธรรม 4. ชมการละเล่นสะบ้า ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้าน 5. นั่งรถอีแต๊กหรือปั่นจักรยานไปเช็คอินที่ทุ่งนาป่าหมาก และสะพานบุญผลา (ขัวสองพี่น้อง ระหว่างอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น) 6. หลังจากนั้นรถอีแต๊กพาไปชม ช็อป กลุ่มทอผ้าใต้ถุน ซึ่งเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของชุมชน 7. และไปเช็คอินต่อที่ “เฮือนไทภู” ซึ่่งเป็นบ้านโบราณ ที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้ 8. กลับมารับประทานอาหารกลางวัน คั่วเนื้อ คั่วปลา อาหารพื้นถิ่นของคนภูผาม่าน ณ ศูนย์บริหารนักท่องเที่ยว วัดเฉลียงทอง

เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่นี่ >>>http://cbt.nawatwithi.com/view_main.php?vill_id=250

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X