บ้านหนองบัวน้อย อำเภอพล

บ้านหนองบัวน้อย อำเภอพล

บ้านหนองบัวน้อย เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีจำนวน ครัวเรือน ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ 80 % ประกอบอาชีพทำการเกษตร 20% รับจ้างทั่วไป อาชีพเสริมที่สามารถทำรายได้ให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้คือการปลูกต้นหม่อน เลี้ยงไหม ทำเส้นไหม และทอผ้าไหม จำหน่าย แทบทุกครัวเรือน สถานที่น่าสนใจของหมู่บ้านนี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือโสกผีดิบ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ในน้ำลำธารในฤดูฝนกัดเซาะดินทรายทำให้ดินเกิดรูปร่างแปลกประหลาด น่าไปชมและท่องเที่ยว

เยี่ยมชมเว็บไซต์ >>>http://cbt.nawatwithi.com/view_main.php?vill_id=268

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X