บ้านวังคูณ อำเภอหนองสองห้อง

ชุมชนบ้านวังคูณ – “สิมโบราณ จักสานลือก้อง”

ชุมชนบ้านวังคูณ – “สิมโบราณ จักสานลือก้อง”  ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง  บ้านวังคูณ เป็นชุมชน OTOP นวัตวิถีชุมชนเดียวของอำเภอหนองสองห้อง  เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี กิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนคือ นั่งรถซาเล้งแว้นเที่ยวเลาะบ้าน ชมฐานเรียนรู้กลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผ้าไหม กลุ่มทอเสือกก และกลุ่มจักสานไม้ไผ่  ด้วยการแวะชมสิมโบราณวัดสระบัวแก้ว วัดประจำชุมชน ( สิม หรือ อุโบสถ )  ความโดดเด่นของสิมโบราณ เป็นสิมที่มีอายุหลายร้อยปี ตรงเชิงบันไดประดับด้วยประติมากรรมสิงห์หมอบทั้งซ้ายและขวา ด้านหน้าสิงห์ทั้งสองมีรูปปั้นคนนั่งเหยียดเท้า บริเวณภายนอกและภายในผนังทั้งสี่ด้านมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คน ชาดก สวรรค์ นรก หรือนิทานพื้นบ้าน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่นี่ >>>http://cbt.nawatwithi.com/view_main.php?vill_id=261

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X