การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ 2562 ” (OTOP Product Champion : OPC)

จังหวัดขอนแก่น จัดงาน“การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ 2562 ” (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น จัดงาน“การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ 2562 ”
(OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น โดยคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่น (นตผ.จังหวัด) และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง กำหนดดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอน รีสอร์ท
โดยนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ/พัฒนาการอำเภอ นว.พช.และผู้ประกอบการ OTOP ร่วมพิธีเปิด
โครงการนี้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
2. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ส่งเข้ารับการคัดสรรฯ ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 552 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทอาหาร จำนวน 91 ผลิตภัณฑ์
2) ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 26 ผลิตภัณฑ์
3) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 295 ผลิตภัณฑ์
4) ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 117 ผลิตภัณฑ์
5) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 23 ผลิตภัณฑ์
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในครั้งนี้ เป็นการกลั่นกรองให้ค่าคะแนนส่วน ก และ ข ในระดับจังหวัด แล้วส่งผลไปคัดสรรฯ ให้ค่าคะแนนส่วน ค ในระดับประเทศ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคีการพัฒนา ในการสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ร่วมเป็นคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองผลิตภัณฑ์ในวันนี้
ปุญญาดา-รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X